Villkor

Villkor för inomhusträningen HT24

Anmälan/avanmälan VT24/HT24

Vuxna: Alla vuxna som deltagit under vårterminen är automatiskt vidareanmälda till höstterminen.Önskar man inte att fortsätta måste man avanmäla sig till info@kbts.se senast 31/7.

Juniorer: Alla deltagare måste anmäla sig på nytt till höstterminen. Om man har anmält sig till HT-24 men fått förhinder och inte önskar att deltaga, måste avanmälan ske senast 1 vecka innan terminstart. Alla nya deltagare får prova på 1 gång.

Anmälan/avanmälan HT24/VT25
Anmälan till träning skall göras via anmälningsformulär på Kullabygdens Tennis hemsida. Anmälan är bindande och avser både höst och vårtermin. Om avanmälan måste göras ska detta ske skriftligen senast innan 18/12, i annat fall debiteras 50 % av terminsavgiften. För personer under 18 år skall anmälan till träning göras av målsman. I samband med anmälan får spelaren/målsman ta del av gällande träningsvillkor. Önskar man inte fortsätta under vårterminen måste detta avanmälas skriftligen senast 18/12 till info@kbts.se .

E-mailadress
Spelaren/målsman förbinder sig att ange en giltig och aktiv e-mailadress i samband med anmälan till träning. Kullabygdens Tennis använder denna e-mailadress för all kommunikation gällande träningsverksamheten. Även fakturor och besked om inställda träningar och liknande meddelas via e-mail. Spelaren/målsman skall informera Kullabygdens Tennis om eventuella ändringar av e-mailadress under pågående träningstermin.

Träningstider
Kullabygdens Tennis meddelar träningstider och annan information på sin hemsida, www.kbts.se. Kullabygdens Tennis skickar även e-mail till samtliga deltagande spelare med information om när träningen startar. I det fall information om träningstider inte skulle nå spelaren, så är spelaren själv skyldig att ta reda på sina träningstider. Datum för terminsstart anges i utskick och på hemsidan.

Träningsavgift
Träningsavgiften skall betalas i sin helhet för respektive höst och vårsäsong. (Dvs en säsong i taget.) Detta gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro. I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften. Dessa undantagsfall redovisas nedan. Faktura gällande träningsavgiften skickas till den e-mailadress som är angiven i anmälan. Träningsavgiften skall betalas enligt Kullabygdens Tennis instruktioner med 20 dagars betalningsvillkor. Kullabygdens Tennis har rätt att neka spelare träning om träningsavgiften inte betalas enligt givna instruktioner.

Återbetalning av träningsavgift
Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall under förutsättning att Kullabygdens Tennis erhåller skriftligt besked om detta till info@kbts.se:

– Om långvarig skada/sjukdom uppstår och KBTS har möjlighet att sätta in annan spelare på denna plats.

– För barn 12 år och yngre som inte har varit med i träning tidigare har möjlighet att testa två gånger och sedan säga upp sin plats om barnet ej önskar fortsätta. Detta måste dock meddelas samma dag som andra träningstillfället infaller. Man betalar då endast för de gånger man varit med.

För att återbetalning av träningsavgift skall vara aktuell så måste Kullabygdens Tennis erhålla ett skriftligt besked till info@kbts.se. Återbetalning kan bara vara aktuell för maximalt den tidsperiod som kvarstår efter att det skriftliga beskedet lämnats till Kullabygdens Tennis. Ett muntligt besked till tränare eller liknande om uppsägningen accepteras ej.

Inställda träningar
Spelare accepterar att enskilda träningar kan ställas in p.g.a. seriespel eller andra aktiviteter. Del av träningsavgift återbetalas inte för inställda träningar. Kompensation kan förekomma om Kullabygdens Tennis anser att spelare fått träning inställd utanför rimliga gränser. Se information hur lång din termin är.

Medlemsavgift
Spelare skall vara medlem i Kullabygdens Tennis under aktuellt år för att kunna delta/prova på i Kullabygdens Tennis verksamhet. Fakturering av medlemsavgift sker i samband med fakturering av träningsavgift. Från 2018 är medlemsavgiften följande:
Barn 200 kr, Ungdom 200 kr, Senior 300 kronor.