Om klubben

ORGANISATION OCH ARBETSGRUPPER INOM KULLABYGDENS TENNIS 2021
Styrelsen kommer från och med 2021 att organisera arbetet i olika arbetsgrupper, som är öppna för alla i klubben. Ambitionen är att få en tydligare ansvarsfördelning och engagera fler medlemmar. Det har redan burit frukt, i form av fler hjälpande händer. Var och en i klubben är välkommen att delta i den form och utsträckning som passar. 

Om du är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp, eller har förslag på aktiviteter, får du gärna skicka ett mejl till info@kbts.se

Personer märkta med en stjärna (*) fungerar som kontaktperson och samordnar respektive grupps arbete.

TRÄNING OCH TÄVLING
Denna arbetsgrupp driver, utvecklar och planerar tillsammans med våra tränare vår tränings- och tävlingsverksamhet samt klubbens event.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Gilbert ChristofferssonTräningTa fram alternativa träningsformer
Andreas BengtssonTävlingUtveckla träningseffekten
Sebastian LangLägerIntressera fler och nya målgrupper
Oscar Forsell*Klubbmästerskap
Stefan Mitrovic*Avslutningar
Malin Ferrand DrakeSupport bokningar
Anna Gregorioff

ANLÄGGNING OCH FASTIGHET
Arbetsgruppen ansvarar för underhåll och utveckling av vår anläggning, både inomhus och utomhus.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Niklas Ewaldh*Planerat banunderhållTa fram årsplan för underhåll
Mikael HenrysonStädningUtveckla ytor för socialt umgänge
Andreas BengtssonKontakter fastighetsägare

Löpande drift

Support vid driftstörningar

Kontor och utrustning

Träningsredskap (gym)

FÖRENING OCH KOMMUN
Arbetsgruppen organiserar och hanterar föreningens löpande verksamhet, och samordnar alla kontakter med kommunen och andra föreningar i Kullabygden.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Per EwersVerksamhetsplanUtveckla föreningens verksamhet
Jonas HesslerBudgetPlanera för den nya hallen
Mikael Henryson*KommunkontakterIntroducera medlemsundersökning

Avtal och IT

Anställd personalKOMMUNIKATION
Arbetsgruppen planerar och hanterar all intern och extern kommunikation, via de medier som föreningen har till sitt förfogande.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Peter Hallin*HemsidaSkapa en kommunikationsplan
Jonas HesslerMatchiIntroducera nyhetsbrev
Tor LarssonSociala medierNå ut till nya målgrupper

Mail

Tryckt material

SkyltarKAFÈ OCH EVENT
Arbetsgruppen utvecklar våra sociala ytor och event, för att skapa ett utbyte och engagemang utöver tränings- och tävlingsverksamheten.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Per Ewers*KaféErbjuda inbjudande sociala ytor
Niklas EwaldhUteplatsKonferensrum att hyra
Anna GregorioffKonferensrumUtveckla umgänge inom klubben

Inredning och möbler

Klubbmästerskap

KBTS ClassicSPONSRING
Arbetsgruppen utvecklar och tar fram ett erbjudande för sponsring. Genomförandet kan med fördel läggas på en extern part.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Peter Hallin*Sponsorpaket
Per EwersErbjudande