Om klubben

Välkommen till Kullabygdens Tennis!

Här kan man verkligen tala om ”Tennis för Alla”. 

I klubben finns nu nästan 400 medlemmar på alla nivåer i åldrarna 6 till 70+. Det spelas minitennis, ungdomstennis, tävlingstennis, vuxentennis, seniortennis. 

Två heltidsanställda tränare med ett flertal timtränare håller verksamheten igång med mängder av aktiviteter som gruppträning, frukost-, lunch- och after work-tennis, lovtennis och fritidstennis för skolungdom, ligaspel, stegspel och klubbtävlingar. 

För de som vill satsa mer på allvar finns möjlighet till tävlings- och seriespel på högre nivå.

Spela, umgås och ha kul

Med kommunens satsning på byggandet av Sveriges modernaste tennishall och klubbens ideella arbete med att driva verksamheten finns fantastiska möjligheter att skapa ett levande tenniscenter året runt i hjärtat av Kullabygden. 

Med de fina sociala ytorna i hallen finns utrymme till mängder av aktiviteter runt tennisen. Läktare för att njuta av allas framfart på banorna, cafeteria med möjlighet att umgås och laga mat, storbildsTV i utbildningssyfte och för att följa större turneringar, Gym att träna i, konferensrum och Tennisshop för strängning och tennisartiklar. 

Tävlingsspel

Ambitionen finns även att tävla mot de större klubbarna i Sydsverige och i år gick klubbens A-lag i utomhusserien för första gången upp i översta divisionen! 

Förutsättningarna för tävlingsspel är utmärkta med tillgång till 4 innebanor och i dagsläget 2 utebanor med Båstad-grus med målsättning att bygga ytterligare 2. Då ges möjlighet till att såväl anordna större tävlingar som att kunna flytta verksamheten in/ut efter väder. Året runt finns tillgång till omklädningsrum, toaletter, gym och cafeteria.

Medlemmarna, tränarna och styrelsen

Våra huvudtränare är väl meriterade och heltidsanställda på årsbasis och har hjälp av ett antal timtränare. Dessa utbildas löpande via Svenska Tennisförbundet samt interna utbildningar.

Styrelsen består av ett tiotal personer som arbetar helt ideellt på sin fritid inom utvalda områden. 

Det är för er medlemmar vi finns till och gör vårt bästa och vi önskar både ris och ros från er för att skapa just den fina tennisklubb vi alla önskar. Och här har ni världens möjlighet att vara med och tycka till och delta i olika aktiviteter. Det kan vara att bidra med skötsel av caféet när andra klubbar kommer på besök vid tävlingar, att hålla i/vara sammankallande vid stegspel för olika åldrar, hjälpa till med olika evenemang m m. 

Varmt välkomna tala med tränarna eller med någon i styrelsen och kom gärna med egna förslag!

Stöd och Sponsring

Tack vare generöst bidrag från Stiftelsen Gripen har vi fått tillgång till den bästa belysning som går att få. Lokala sponsorer bidrar också på olika sätt och fler hälsas välkomna. Vi har en del färdiga sponsorpaket men välkomnar även andra förslag. Kontakta oss gärna på marknad@kbts.se om ni vill veta mer.

Skoltennis och Tennisgymnasium

Tränarna har löpande kontakt med idrottslärarna i kommunen och många skolklasser har redan varit på besök i hallen för olika ”prova på”-aktiviteter och fått låna material för minitennis ute på skolorna. 

I framtidsplanerna finns även en satsning på tennisgymnasium då det tidsmässigt ofta finns lediga banor från tidig morgon till tidig eftermiddag då gruppträningen startar.

Kommunikation

För att ingen ska missa vad som händer använder klubben sig av flera olika kanaler. På hemsidan skall all info finnas samlad och uppdaterad, utskick till samtliga medlemmar sker via Matchi och intressanta händelser läggs ut via Facebook och Instagram. I hallen kommer även info finnas på storbildsTV:n och via anslagstavla och affischering.

Hoppas detta gett er en inblick i klubbens verksamhet och framtidsplaner och, som sagt, varmt välkomna ta del av allt vad Kullabygdens Tennis har att erbjuda, såväl på som utanför banorna!  

ORGANISATION OCH ARBETSGRUPPER INOM KULLABYGDENS TENNIS
Styrelsen är uppdelad i olika arbetsgrupper som är öppna för alla i klubben att delta i. Ambitionen är att få en tydligare ansvarsfördelning och engagera fler medlemmar. Det har redan burit frukt, i form av fler hjälpande händer. Var och en i klubben är välkommen att delta i den form och utsträckning som passar. 

Om du är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp, eller har förslag på aktiviteter, får du gärna skicka ett mejl till info@kbts.se

Personer märkta med en stjärna (*) fungerar som kontaktperson och samordnar respektive grupps arbete.

TRÄNING OCH TÄVLING
Denna arbetsgrupp driver, utvecklar och planerar tillsammans med våra tränare vår tränings- och tävlingsverksamhet samt klubbens event.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Helena Rosenqvist HallinTräningTa fram alternativa träningsformer
Anna GregorioffTävlingUtveckla träningseffekten
Magnus ErhagenLägerIntressera fler och nya målgrupper
Oscar Forsell*Klubbmästerskap
Stefan Mitrovic*Avslutningar
Support bokningar


ANLÄGGNING OCH FASTIGHET
-Cafe & event
Arbetsgruppen ansvarar för underhåll och utveckling av vår anläggning, både inomhus och utomhus.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Niklas Ewaldh*Planerat banunderhållTa fram årsplan för underhåll
Magnus ErhagenStädningUtveckla ytor för socialt umgänge
Kontakter fastighetsägare

Löpande drift

Support vid driftstörningar

Kontor och utrustning

Träningsredskap (gym)
Kafe
Uteplats
Konferensrum
Inredning & möbler

FÖRENING OCH KOMMUN
-Kommunikation & sponsring
Arbetsgruppen organiserar och hanterar föreningens löpande verksamhet, och samordnar alla kontakter med kommunen och andra föreningar i Kullabygden.

ArbetsgruppUppgifterAmbition
Per EwersVerksamhetsplanUtveckla föreningens verksamhet
Jonas HesslerBudgetPlanera för den nya hallen
Mikael Henryson*KommunkontakterIntroducera medlemsundersökning

Avtal och IT

Anställd personal

Sponsorpaket

Kommunikation
Tryckt material
Skyltar