Styrelsen

Styrelse 2022

Ordförande: Jonas Hessler 0706-14 86 55 
Vice ordförande: Per Ewers 0727-27 01 08
Kassör: Niklas Ewaldh 0709-95 06 90

Ledamöter:
Andreas Bengtsson 0730-31 35 58
Anna Gregorioff 0703-52 88 34
Gilbert Christoffersson 0733-69 75 42
Helena Rosenqvist Hallin 0707-93 24 01
Magnus Erhagen 0703-38 42 21
Mikael Henryson 0705-92 04 02

Mejladress till styrelsen: styrelsen@kbts.se

Styrelsens ansvarsfördelning: Se under ”Om Klubben