Styrelsen

Styrelse 2021

Ordförande: Jonas Hessler 0706-14 86 55 
Vice ordförande: Per Ewers 0727-27 01 08
Kassör: Niklas Ewaldh 0709-95 06 90

Ledamöter:
Andreas Bengtsson 0730-31 35 58
Gilbert Christoffersson 0733-69 75 42
Peter Hallin 0730-75 83 38
Mikael Henryson 0705-92 04 02
Sebastian Lang 0723-27 99 79
Tor Larsson 0704-97 43 54

Mejladress till styrelsen: styrelsen@kbts.se

Styrelsens ansvarsfördelning: Se under ”Om Klubben