Styrelsen

Styrelse 2024

Ordförande: Håkan Walberg 0768-52 54 20
Kassör: Niklas Ewaldh 0709-95 06 90

Ledamöter:
Nina Almgren 0706-42 60 98
Jonas Hessler 0706-14 86 55
Gilbert Christoffersson 0733-69 75 42
Helena Rosenqvist Hallin 0707-93 24 01
Håkan Walberg 0768-52 54 20‬
Magnus Erhagen 0703-38 42 21
Magnus Linder 0702-15 75 87‬
Mattias Borgström 0702-15 12 09‬
Mikael Henryson 0705-92 04 02
Jenny Andersson


Mejladress till styrelsen: styrelsen@kbts.se

Styrelsens ansvarsfördelning: Se under ”Om Klubben