Styrelsen

Tennis i Höganäs och Kullabygden

Kullabygdens Tennis – styrelse 2020

Ordförande: Per Ewers 072-7270108
Kassör: Niklas Ewaldh 070-9950690

Ledamöter:
Andreas Bengtsson 073-0313558
Gilbert Christoffersson 073-36987542
Peter Hallin 0730-758338
Mikael Henryson 070-5920402
Jonas Hessler 0706-148655
Sebastian Lang 0723-279979
Tor Larsson 070-4974354

Mejladress till styrelsen: styrelsen@kbts.se

Styrelsens ansvarsfördelning:

Hallen: Per Ewers, Jonas Hessler
Banskötsel: Niklas Ewaldh samt tränarna
Sponsring: Gilbert Christoffersson
Marknadsföring: Peter Hallin, Tor Larsson