Övriga aktiviteter

Beroende på säsong erbjuder vi även diverse andra tennisaktiviteter som skollovstennis, spontantennis med mera.