Kontakt

TRÄNARKONTAKT:

Du når oss lättast via e-post till info@kbts.se som i första hand besvaras av våra tränare. Tränarna kan även nås på mobil, då gärna via SMS då de ofta arbetar på banan och inte har möjlighet svara direkt.
Stefan Mitrovic 0722-292292
Oscar Forsell 0734-444862

Det går även att kontakta styrelsen via styrelsen@kbts.se eller enligt nedan.
Ordförande: Per Ewers 072-7270108
Kassör: Niklas Ewaldh 070-9950690
Du hittar mer information om styrelsen under rubriken ”Klubben”.

POSTADRESS:
Kullabygdens Tennis
Malörtsvägen 7
26362 Viken