Vår integritetspolicy

Kullabygdens Tennis är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och ersatte den svenska personuppgiftslagen, PUL den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärptes kraven på hur företag och föreningar hanterar personuppgifter. 

Därför har vi uppdatat våra allmänna villkor och kompletterat dem med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Information om behandling av personuppgifter hos Kullabygdens Tennis

Enligt GDPR har du rätt att få veta vilken information vi har om dig och hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Raderingen gäller dock inte när det gäller personuppgifter som är reglerade i bevaringstid enligt bokföringslagen och andra arbetsrättsliga lagar. 

Personuppgifterna i Matchi och Fortnox är nödvändiga för oss att ha utifrån ert medlemskap i Kullabygdens Tennis. 

Vill du veta vilka register med personuppgifter som vi arbetar på Kullabygdens Tennis och hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta:

Ordförande: Per Ewers, tel 0727-270108, per.ewers@gmail.com